Projekt Innowacyjny
Start
Projekt Innowacyjny
PDF Drukuj Email

Konin 12-06-2015

 

W dniach 9 – 10 czerwca 2015 r. w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w Ślesinie odbyła się konferencja pn. Kontraktacja usług w obszarze rozwoju gospodarczego przez samorząd terytorialny, podsumowująca wypracowane rozwiązania w ramach projektu pn. PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie.

Konferencja była okazją do spotkania około osiemdziesięciu przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z kraju, a przewidziane w ramach niej warsztaty stanowiły platformę wymiany doświadczeń z zakresu kontraktacji usług publicznych z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu i innych.

 

Materiały do pobrania:

Wyzwanie związane ze zleceniem zadań publicznych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie projektu „Wsparcie rozwoju narzędzie związanych z kontraktowaniem usług społecznych  w Koninie”  - prezentacja

 

Kluczowe zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ich wpływ na funkcjonowanie JST  - prezentacja

 

Problemy i wyzwania  związane ze zlecaniem zadań publicznych - prezentacja

 

Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości - prezentacja

 

Fundusze unijne na lata 2014 – 2020 nowa perspektywa finansowa dla JST i NGO - prezentacja

 

Nowe technologie szansą rozwoju organizacji pozarządowych - prezentacja

 

 

 


 

 

 

Konin 01-06-2015

 

 

W imieniu Miasta Konina przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP serdecznie zapraszam przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz pracowników organizacji pozarządowych na konferencję pn. Kontraktacja usług w obszarze rozwoju gospodarczego przez samorząd terytorialny, która odbędzie się w dniach 9 – 10 czerwca 2015 r. w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO, ul. Leśna 5 w Ślesinie

 

 

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 5 czerwca 2015 r., pod numerem telefonu +48 63 240 11 61 lub pocztą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Agenda konferencji:

Pierwszy dzień. 9 czerwca 2015 r., godz.  9.30 – 18.00.

 1. Powitanie uczestników konferencji.
 2. Wyzwanie związane ze zleceniem zadań publicznych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie projektu „Wsparcie rozwoju narzędzie związanych z kontraktowaniem usług społecznych  w Koninie”.
 3. Kluczowe  zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ich wpływ na funkcjonowanie JST i NGO.
 4. Problemy i wyzwania związane ze zleceniem zadań publicznych.
 5. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości.
 6. Fundusze Unijne na lata 2014-20 – nowa perspektywa finansowa dla JST i NGO.
 7. Warsztaty cz. 1:

1)      Model zmiany formy usług społecznych na kontraktowanie.

2)      Finansowe mechanizmy współpracy z NGO na przykładzie regrantingu, funduszu wkładów własnych i funduszu pożyczkowego.

3)      Najczęstsze uchybienia związane z realizacją zadań publicznych, jako elementu gospodarki finansowej JST.

 1. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

Drugi dzień. 10 czerwca 2015 r., godz. 9.00 – 14.30.

 1. Portal ngo.pl w nowej odsłonie.
 2. Projekt technologie.org.pl – podstawowe założenia.
 3. Warsztaty cz. 2:

1)      Model zmiany formy usług społecznych na kontraktowanie.

2)      Finansowe mechanizmy współpracy z NGO na przykładzie regrantingu, funduszu wkładów własnych i funduszu pożyczkowego.

3)      Najczęstsze uchybienia związane z realizacją zadań publicznych, jako elementu gospodarki finansowej JST.

 1. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
 2. Zakończenie konferencji przez Prezydenta Miasta Konina.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg oraz materiały konferencyjne.

 

 


 

 

Konin 27-05-2015

 

W ramach prowadzonych działań upowszechniających produkt finalny wypracowany w ramach realizowanego projektu innowacyjnego pn. PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie Miasto Konin uczestniczyło w dniach 14 – 15 maja 2015 r. w  III Kongresie Współpracy Lokalnej w Ustce.

To międzysektorowe spotkanie w ramach upowszechniania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Wydarzenie to, objęte było honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Miast Polskich oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot.

Głównym celem konferencji było zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym na podstawie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

Udział ekspertów z różnych środowisk pozwolił na merytoryczną dyskusję dotyczącą rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, również w obszarze rozwoju gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Konin 20-05-2015

 

W ramach prowadzonych przez Miasto Konin zadań upowszechniających i włączających rozwiązania innowacyjne tj. wypracowany w ramach projektu Nowy model zmiany formy realizacji usług z zakresu rozwoju gospodarczego na   kontraktowanie, w dniach 7 i 8 maja 2015 roku odbyły się praktyki poruszania się w procedurach wypracowanego modelu na przykładzie Miasta Konin.

Praktyki zostały przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Koninie, udział w nich wzięło 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze rozwoju gospodarczego miasta.

Zajęcia przeprowadził Pan Jacek Czajka - osoba ds. monitoringu w projekcie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczyły procedur ogłaszania otwartych konkursów ofert, procedury przygotowania ofert konkursowych oraz procedury wyboru ofert oraz zapoznanie
z wytycznymi komisji konkursowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Konin 7-05-2015

 

Miasto Konin w ramach prowadzonych działań upowszechniających produkt finalny wypracowany w ramach realizowanego projektu innowacyjnego pn. PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie uczestniczyło w dniach 4 – 5 maja 2015 r. w Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. Miasto Konin było Partnerem Instytucjonalnym Kongresu. W dwudniowych obradach kongresu uczestniczyli przedstawiciele rządu, marszałkowie województw i prezydenci miast. Pierwszym punktem programu była sesja plenarna "Europa Regionów – nowe otwarcie", której tytuł – zdaniem organizatorów – był także hasłem przewodnim całego krakowskiego kongresu. Głos w dyskusji zabrał m.in. minister w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Olgierd Dziekoński, który podkreślił,że realizacja ambitnych celów stawianych przez UE jest możliwa tylko w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich szczebli jak również, że samorząd jest miejscem budowania i tworzenia rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Europejski Kongres Samorządów  stanowił platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W programie wydarzenia znalazły się cztery ścieżki tematyczne obejmujące bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady oraz prezentacje. Kongres był szansą dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Był także okazją do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów. W drugim dniu Kongresu w jednym z bloków tematycznych pn. Recykling i pozyskiwanie energii z odpadów czyli efektywne korzystanie z zasobów na poziomie lokalnym przedstawiona została przez Panią Elżbietę Streker Dembińską Radną Miasta Konina prezentacja dot. uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego jak również kontraktacji usług w obszarze rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin. Podczas Kongresu możliwe było przedyskutowanie nowych reguł wykorzystania środków unijnych. Kongres stanowił  szansę do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność ich wykorzystywania dzięki coraz szerszym kontaktom i  współpracy międzyregionalnej zarówno ze swoimi najbliższymi sąsiadami jak i partnerami z całej Europy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie, nr POKL.05.04.02-00-C43/11.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa