Dobry pomysł na firmę
              - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie

Aktualności


2013.10.01
W dniu 27 września 2013 r. w Sali Sesyjnej w Ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie. W trakcie spotkania dokonano podsumowania efektów osiągniętych w wyniku realizacji wsparcia merytorycznego. Ponadto, konferencja była wyrazem podziękowania za zaangażowanie w całe przedsięwzięcie zarówno dla Uczestników Projektu, jak też kadry instytucji i przedsiębiorstw włączonych w realizację poszczególnych form wsparcia, począwszy od procesu rekrutacji, po rozliczenie udzielonych dotacji na rozwój mikro przedsiębiorczości.

W ramach Projektu uruchomiono 47 przedsiębiorstw. Większość z nich to aktywnie funkcjonujące podmioty gospodarcze. Siedem z nich wyróżniono w kategoriach: "Najciekawszy Biznes Plan", "Aktywność Gospodarcza" oraz "Potencjał Innowacyjny".

Kategoria "Najciekawszy Biznes Plan"
MAGIC TIME. Bartosz Jóźwiak
GALERII NA GLINCE. Krystyna Ruminkiewicz

Kategoria "Aktywność Gospodarcza"
GALERIA KWIATOWA "ZACZAROWANY OGRÓD". Alicja Miastkowska
FUN PARTY. Patrycja Parus
EKO OGRÓD. Kazimierz Tomaszewski

Kategoria "Potencjał Innowacyjny"
NAKRECENI. Krzysztof Świerczyński
TERMOCARE. Mariusz Zając

Projekt realizowany był przez Miasto Konin w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 30 września 2013 r., w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja   konferencja  

2013.09.30
Informujemy, że w zakładce Promocja został umieszczony Folder Promocyjny Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, wydany na zakończenie projektu i zaprezentowany na konferencji podsumowującej realizację wsparcia. Folder zawiera charakterystykę wsparcia udzielonego przez Miasto Konin, informację o 47 firmach uruchomionych w wyniku wykorzystania jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także informacje o firmach wyróżnionych w kategoriach "Najciekawszy biznes plan", "Aktywność gospodarcza", "Potencjał innowacyjny".

2013.09.26
Informujemy, że 27 września 2013 r. (piątek) o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej w Ratuszu przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji wszystkich Uczestników Projektu jak również osoby biorące udział w realizacji przedsięwzięcia pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie.
Zespół zarządzający projektem
Program konferencji:
13.00 - Powitanie gości przez Prezydenta Miasta Konina.
13.10 - Prezentacja Projektu - Koordynator Projektu.
13.30 - Wypowiedź Dyrektora PUP w Koninie.
13.40 - NAKRĘCENI Krzysztof Świerczyński - prezentacja spotu reklamowego autorstwa K. Świerczyńskiego.
13.50 - MAGIC TIME Bartosz Jóźwiak - prezentacja sztuki magicznej.
14.00 - Wręczenie zaświadczeń ukończenia projektu wraz z upominkami dla 47 przedsiębiorstw.
14.40 - Wręczenie wyróżnień:
Kategoria: Najciekawszy Biznes Plan,
Kategoria: Aktywność Gospodarcza,
Kategoria: Potencjał Innowacyjny.
15.00 - Zakończenie.

Plakat - podsumowanie projektu

2013.09.24
Informujemy, że w zakładce Promocja zostały umieszczone dwie audycje radiowe związane z realizacją projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie

2013.09.20
Informujemy, że w zakładce Promocja zostały umieszczone dwie audycje radiowe związane z realizacją projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie

2013.09.16
Informujemy, że w zakładce Promocja zostały umieszczone dwie audycje radiowe związane z realizacją projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie

2013.09.09
Urząd Miejski w Koninie informuje, że w wyniku przeprowadzenia naboru ofert dot. zapewnienia kateringu na konferencję podsumowującą projekt pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Ośrodek Rekreacyjny Leśna Przystań w Mikorzynie.

2013.08.23
Informujemy, że poniżej znajdują się materiały dotyczące zapytania ofertowego na zapewnienie kateringu w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu konferencji podsumowującej projekt pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie.
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kateringu
Załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego zapewnienia kateringu

2013.06.26
Informujemy, że w zakładce Promocja został umieszczony Folder Promocyjny Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, w którym zaprezentowano, krótką charakterystykę wsparcia udzielonego przez Miasto Konin oraz wypowiedzi wybranych Uczestników Projektu, którzy uruchomili działalność gospodarczą przy wykorzystaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

2013.06.26
Informujemy, że w zakładce Promocja umieszczone zostały wywiady z Uczestnikami Projektu pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie", które zostały wyemitowane w czerwcu w Radiu Planeta FM w Koninie.

2013.06.18
Informujemy, że w zakładce Promocja został umieszczony folder informacyjny nt. przedsiębiorstw uruchomionych w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie.

2013.06.14
Na zlecenie Miasta Konin, w dniach 18 - 19 czerwca 2013 r. Konińska Izba Gospodarcza organizuje spotkania
przedstawicieli 10 firm zarejestrowanych w ramach projektu pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  z potencjalnymi kontrahentami - przedsiębiorstwami działającymi na terenie subregionu konińskiego. W imieniu Konińskiej Izby Gospodarczej poniżej zamieszczono plik, w którym wskazano szczegółowy harmonogram spotkań.
Wszystkie zgłoszone firmy prosimy o aktywne uczestnictwo w spotkaniach.
W imieniu Koordynatora Projektu, życzymy wszystkim uczestnikom spotkań powodzenia w nawiązaniu współpracy.

Szczegółowy harmonogram spotkań kooperacyjnych przedsiębiorców 18-19.06.2013

2013.06.10
Informujemy, że trwa nabór firm na spotkania kooperacyjne. W szczególności zapraszamy
 1. firmy z branż motoryzacyjnej, ślusarskiej,
 2. firmy związane z branżą górniczą, hutnictwem i energetyką,
 3. kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt:
Sekretariat KIG Konin – tel. 63 245 88 00, e-mail: kig@kig.konin.pl

Szczegółowe informacje w załączniku.

2013.05.31
Zapraszamy uczestników projektu

(lub oddelegowane przez nich osoby) na cykl pięciu seminariów/konferencji organizowanych w ramach projektu „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”.

Seminaria/konferencje odbędą się w Restauracji MŁYNEK w Koninie ul. Poznańska 32 (salka na piętrze)
w dniach 3, 7, 12, 21, 25 czerwca 2013 r. rozpoczęcie godz. 9.00
prowadzenie – wykładowcy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Terminy i tematyka seminariów/konferencji

2013.05.31
Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia naboru ofert dotyczących organizacji pięciu seminariów/konferencji tematycznych w ramach Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie (nr POKL.06.02.00-30-050/11) jako najkorzystniejsze wybrano:
 1. W zakresie poprowadzenia seminariów/konferencji – oferta złożona przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie
 2. W zakresie wynajęcia sali/sal oraz zapewnienia cateringu – oferta złożona przez PPHU Atelier Restauracja MŁYNEK w Koninie
Bardzo dziękujemy wszystkim firmom/uczelniom za złożenie ofert.

2013.05.20
W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego działania w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, polegającego na organizacji pięciu seminariów/konferencji w załączeniu przekazujemy:
 1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dotyczące poprowadzenia od jednego do pięciu jednodniowych seminariów/konferencji tematycznych
  Zapytanie ofertowe dotyczące prelegenta i materiałów na 5 seminariów
  Załączniki
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dotyczące wynajęcia sali i zapewnienia kateringu na pięć jednodniowych seminariów/konferencji tematycznych.
  Zapytanie ofertowe dotyczące sali i kateringu na 5 seminariów
  Załączniki
W przypadku zainteresowania niniejszymi propozycjami współpracy prosimy o złożenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu.

2013.05.20
Zaproszenie na spotkania

2013.05.08
Urząd Miejski w Koninie informuje, że w wyniku przeprowadzenia naboru ofert dot. organizacji i przeprowadzenia 10 spotkań, których celem będzie nawiązanie współpracy przedsiębiorstw zarejestrowanych w ramach Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie (nr POKL.06.02.00-30-050/11) z potencjalnymi kontrahentami, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konińską Izbę Gospodarczą w Koninie.

2013.04.15
W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego działania w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, nr POKL.06.02.00-30-050/11, poniżej umieszczono zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia 10 spotkań, których celem będzie nawiązanie współpracy przedsiębiorstw zarejestrowanych w ramach Projektu z potencjalnymi kontrahentami. W przypadku zainteresowania niniejszą propozycją współpracy prosimy o złożenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu.

2013.02.12
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia udzielania wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" oraz koniecznością przedłożenia w terminie do 14 marca 2013 r. zestawienia poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o ich dokonaniu, udostępniamy do wykorzystania wzory:

2013.01.21
Miasto Konin, przystępuje do realizacji kolejnego rodzaju wsparcia oferowanego dla przedsiębiorstw w ramach Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Niniejsze wsparcie polegać będzie na zorganizowaniu 10 spotkań, których celem będzie kojarzenie przedsiębiorstw z potencjalnymi kontrahentami. W spotkaniach udział wezmą następujący uczestnicy:
 • minimum 10 firm zarejestrowanych w ramach Projektu,
 • minimum 10 firm zewnętrznych z terenu Wielkopolski.
W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie przez każdego z Uczestników Projektu Zgłoszenia na spotkania z kontrahentami. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 31 stycznia 2013.


2012.10.01
W zakładce Regulamin Projektu znajduje się dokument Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji umożliwiającej jego edycję.


2012.09.18
W związku z pracami nad umowami na otrzymanie wsparcia pomostowego Miasto Konin informuje, że Uczestnicy Projektu, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe mogą składać oświadczenia albo dostarczać zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS/KRUS oraz o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa z urzędu skarbowego.
Niniejsza interpretacja jest zgodna z informacją Ministerstwa Gospodarki opublikowaną na portalu internetowym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgodnie z publikacją MG, wprowadzenie oświadczeń w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest wyrazem zaufania administracji do obywateli i przedsiębiorców i jest kolejnym działaniem administracji publicznej na rzecz upraszczania procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem firmy.
Link do publikacji.


2012.09.17
W zakładce Regulamin Projektu znajdują się dokumenty Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznes planem oraz Rozliczenie kosztów inwestycji w wersji umożliwiającej ich edycję.


2012.09.10
W związku z obowiązkiem umieszczania logotypów na dokumentach w ramach Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie udostępniamy poniżej wszystkie obowiązujące logotypy oraz wzór dokumentu.
Logo Programu Kapitał Ludzki
Miasto Konin
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
Flaga Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykładowy dokument


2012.09.06
Informujemy, że w dniu 10 września 2012 przystępujemy do realizacji zadania - Wsparcie szkoleniowo doradcze - specjalistyczne.
Jest to wsparcie dla osób, którym została przyznana w ramach Projektu dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe.
Uczestnicy Projektu będą objęci szkoleniem w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz doradztwem indywidualnym.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem i zakresem szkolenia i doradztwa oraz podziałem na grupy szkoleniowe.


2012.09.03
W zakładce Regulamin Projektu znajdują się dokumenty Deklaracja majątkowa oraz Oświadczenie o rozdzielności majątkowej w wersji umożliwiającej ich edycję.


2012.08.23
W dniach od 14 sierpnia 2012 r. do 21 sierpnia 2012 r. przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną 13 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, dla których złożono stosowne odwołania od pierwszej oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków opracowano Listę Rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (po procedurze odwoławczej) na podstawie, której Prezydent Miasta Konina zatwierdził Listę osób kwalifikujących się do udzielenia dotacji inwestycyjnej (po procedurze odwoławczej) oraz Rezerwową listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (po procedurze odwoławczej).
Zgodnie z Regulaminem Projektu wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonanej w procedurze odwoławczej są ostateczne.
Wszystkie osoby, których dotyczy procedura odwoławcza zostaną poinformowane pisemnie o wynikach ponownej oceny merytorycznej.

Lista osób kwalifikujących się do udzielenia dotacji inwestycyjnej (po procedurze odwoławczej)
Rezerwowa lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (po procedurze odwoławczej)
Lista osób, których wnioski nie uzyskały co najmniej 60 pkt za biznes plan (po procedurze odwoławczej)


2012.08.08
W dniach od 23 lipca 2012 r. do 6 sierpnia 2012 r. prowadzona była ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie przez Komisję Oceny Wniosków, których skład został powołany Zarządzeniem nr 19/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2012 r. W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków opracowano Listę Rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, na podstawie, której Prezydent Miasta Konina zatwierdził Listę osób kwalifikujących się do udzielenia dotacji inwestycyjnej oraz Rezerwową listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Lista osób kwalifikujących się do udzielenia dotacji inwestycyjnej została opracowana z zastrzeżeniem limitów określonych w § 11 pkt 11 Regulaminu Projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, tj.
- 23 osoby w wieku do 24 roku życia (w tym 12 kobiet),
- 22 osoby w wieku powyżej 50 roku życia (w tym 11 kobiet),
- w grupie 45 osób powinno być minimum 10 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 5 kobiet).

Ponadto, informujemy, że na procedurę odwoławczą z uwzględnieniem udzielenia wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy przeznaczono kwotę w wysokości 132 996,00 zł.

Lista osób kwalifikujących się do udzielenia dotacji inwestycyjnej
Rezerwowa lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Lista osób, które nie otrzymały minimum punktowego za biznes plan


2012.08.07
Z związku ze zmianą terminu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, poniżej zamieszczono aktualny Harmonogram Prac KOW.
Harmonogram Prac Komisji Oceny Wniosków - aktualizacja


2012.07.30
Urząd Miejski w Koninie informuje, że 25 lipca zakończono kolejny etap realizacji projektu "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" nr POKL.06.02.00-30-050/11 polegający na przeprowadzeniu szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla 70 uczestników.
Szkolenia i doradztwo przeprowadziła Fundacja Gospodarcza Pro Europa z siedzibą w Toruniu, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Zajęcia odbyły się w Hotelu Ogonowski przy ul. Kolskiej 55 w Koninie w systemie dziennym, wieczorowym oraz weekendowym. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy szkoleniowe w zależności od indywidualnych preferencji czasowych.
Po zakończonych szkoleniach i doradztwie uczestnicy projektu złożyli wnioski o wsparcie inwestycyjne wraz z biznes planem, którego oceną zajmuje się powołana Komisja Oceny Wniosków.

Zajęcia szkoleniowe obejmowały:
I blok
Szkolenie podstawowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 320 godzin lekcyjnych, w podziale na 4 grupy po 80 godzin, łącznie dla 70 uczestników projektu;
  Zakres tematyczny, łącznie 80 godzin szkolenia:
 • pomysł na własną działalność gospodarczą, otoczenie przedsiębiorstwa, segmentacja rynku, luka rynkowa,
 • podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: Konstytucja RP, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o KRS,
 • klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na podstawowe kryteria (forma własności i forma prawno-organizacyjna, rozmiar działalności, rodzaj prowadzonej działalności)
 • rejestracja działalności gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy, Polska Klasyfikacja Działalności,
 • osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności oprawnych, osoba fizyczna jako przedsiębiorca
 • działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo,
 • swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i jej ograniczenia, działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych,
 • formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych,
 • obowiązki pracodawcy - Kodeks pracy, zatrudnianie pracowników,
 • umowy cywilnoprawne,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podstawy prawne i formy opodatkowania,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek VAT,
 • podstawy księgowości,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa,
 • środki trwałe, amortyzacja i ewidencja,
 • programy komputerowe w tym Płatnik,
 • rachunek ekonomiczny,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania,
 • podstawowe zagadnienia dotyczące wydatkowania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego,
 • podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu, komunikacji i negocjacji,
 • pozyskiwanie klientów, kontrahentów,
 • budowa wizerunku firmy.
II blok
Szkolenie podstawowe w zakresie tworzenia biznes planu, w wymiarze 168 godzin lekcyjnych, w podziale na 4 grupy po 42 godziny, łącznie dla 70 uczestników projektu;
  Zakres tematyczny, łącznie 42 godziny szkolenia w tym 15h warsztatów:
 • biznes plan - narzędzie planowania w przedsiębiorstwie, cel, elementy,
 • rola biznes planu w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowaniu decyzji biznesowych,
 • zasady konstrukcji i etapy przygotowania biznes planu,
 • analiza otoczenia, branża, konkurencja, SWOT,
 • analiza działań marketingowych,
 • analiza finansowa, planowane nakłady inwestycyjne, przychody, koszty, bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne,
 • analiza ryzyka,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
 • biznes plan obowiązujący w Projekcie "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" i metodologia jego oceny formalnej i merytorycznej,
 • pisanie biznes planów - warsztaty na bazie pomysłów Uczestników Projektu.
Doradztwo indywidualne podzielone zostało dwa bloki tematyczne:
I blok
Merytoryczne doradztwo w zakresie planowanych działalności gospodarczych, w wymiarze 280 godzin zegarowych, tj. po 4 godziny dla 70 uczestników projektu.
Zakres tematyczny doradztwa, 4 godziny zegarowe:
pomoc w opracowaniu biznes planu pod kątem rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

II blok
Doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnych biznes planów, w wymiarze 350 godzin zegarowych , tj. po 5 godzin dla 70 uczestników projektu.
Zakres tematyczny doradztwa, 5 godzin zegarowych: pomoc w opracowaniu biznes planu, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Projektu, weryfikacja biznes planu pod kątem kryteriów oceny formalnej, wg Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, stanowiącej załącznik do Regulaminu Projektu.

szkolenia   szkolenia   szkolenia   szkolenia   szkolenia  


2012.07.25
Dnia 23 lipca 2012 r. rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, której zadaniem jest sporządzenie dla Prezydenta Miasta Konina listy rankingowej wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W załączeniu umieszczono Harmonogram Prac KOW ze szczegółową informacją nt. porządku obrad.
Harmonogram Prac Komisji Oceny Wniosków


2012.07.07
W dniu 7 lipca 2012 r. Prezydent Miasta Konina przyjął zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków Uczestników Projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" nr POKL.06.02.00-30-050/11.
Treść zarządzenia nr 19/2012
Treść załącznika do zarządzenia nr 19/2012


2012.07.02
Urząd Miejski w Koninie informuje, że w naborze ekspertów do Komisji Oceny Wniosków w ramach realizowanego projektu
"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" nr POKL.06.02.00-30-050/11 zostały złożone trzy oferty.
Dwie spośród złożonych ofert spełniły wymagania związane ze stanowiskiem oraz wymogi formalne.


2012.06.25
W związku ze zbliżającym się terminem składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej poniżej umieszczono następujące dokumenty do pobrania:
- Wniosek o przyznanie dotacji wsparcia pomostowego - załącznik 20 do Regulaminu Projektu
- Biznes Plan (projekt) - załącznik 18 do Regulaminu Projektu
- Harmonogram rzeczowo-finansowy załącznik 21 do Regulaminu Projektu
- Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej - załącznik 24 do Regulaminu Projektu
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik 22 do Regulaminu Projektu
- Oświadczenie o VAT - załącznik 25 do Regulaminu Projektu
- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik 23 do Regulaminu Projektu

Uczestnicy Projektu, którzy zamierzają aplikować o wsparcie finansowe powinni zapoznać się z kryteriami oceny formalnej oraz kryteriami oceny merytorycznej zamieszczonymi w Karcie oceny formalnej oraz Kacie oceny merytorycznej.
- Karta oceny formalnej wniosku - załącznik 19 do Regulaminu Projektu
- Karta oceny merytorycznej - załącznik 27 do Regulaminu Projektu

Ponadto, poniżej zamieszczono Ramowe wytyczne dotyczące oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które będą stosowane przez członków Komisji Oceny Wniosków.
- Ramowe wytyczne dotyczące oceny merytorycznej


2012.06.20
Z uwagi na fakt, że jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w zakładce Lista Uczestników Projektu zostały zamieszczone nowe listy.


2012.06.18
Z uwagi na fakt, że jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w zakładce Lista Uczestników Projektu zostały zamieszczone nowe listy.


2012.06.14
Urząd Miejski w Koninie ogłasza nabór ekspertów do Komisji Oceny Wniosków w projekcie pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie".
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Praca w Projekcie.


2012.06.08
6 czerwca 2012 r. pomiędzy Miastem Konin a Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu, zawarto umowę na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu.
Zgodnie z ustaleniami podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze rozpocznie się 15 czerwca 2012 r. i zakończy się 25 lipca 2012 r.

Poniżej zamieszczono zakres merytoryczny szkoleń i doradztwa, a także podział Uczestników Projektu na grupy wraz z harmonogramami zajęć (podział na grupy został dokonany wg deklaracji Uczestników Projektu podczas rozmów z Komisją Rekrutacyjną).

Ponadto, prosimy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" o przybycie w dniach od 11.06.2012 r. do 14.06.2012 r. do Biura Projektu, ul. 3 Maja 21 pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30 w celu podpisania aneksu do umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

Zakres merytoryczny szkoleń i doradztwa
Podział Uczestników Projektu na grupy wraz z harmonogramami zajęć


2012.05.08
Informujemy Uczestników Projektu oraz osoby zainteresowane, że w dniu 08.05.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym w formie przetargu nieograniczonego na usługę pod nazwą:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa indywidualnego dla uczestników Projektu "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" Nr POKL.06.02.00-30-050/11
Numer ogłoszenia o zamówieniu publicznym: BZP nr 144190 - 2012 z dnia 08.05.2012,
szczegóły w ogłoszeniu - http://bip.konin.eu/index.php?d=przetarg2_opis_uniaponizej&id_przetarg=360

Termin składania ofert: 18.05.2012 r. godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin,
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok. 303.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniu i do składania ofert.

Ponadto informujemy, że poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione dnia 25.04.2012 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej na szkolenia i doradztwo przewidziane w ramach Projektu, informujemy Uczestników Projektu, że szkolenia oraz związane z nimi doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia biznes planu rozpoczną się w drugiej połowie czerwca 2012 r.

O dokładnym terminie i miejscu prowadzenia szkoleń, podziale Uczestników na grupy oraz indywidualnym doradztwie poinformujemy po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu.


2012.04.13
Informujemy, że w dniu 12.04.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym (przetarg nieograniczony) na usługę pod nazwą:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników Projektu Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie Nr POKL.06.02.00-30-050/11
Numer ogłoszenia o zamówieniu publicznym: BZP nr 115106 - 2012 z dnia 12.04.2012;
Szczegóły w ogłoszeniu.
Termin składania ofert: 23.04.2012 r. godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok. 303.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniu i do składania ofert.


2012.04.02
Prosimy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" o przybycie w dniach od 2.04.2012 r. do 05.04.2012 r. do Biura Projektu, ul. 3 Maja 21 pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30 w celu podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
O terminie rozpoczęcia cyklu szkoleń i doradztwa, harmonogramie zajęć oraz podziale na grupy szkoleniowe poinformujemy w terminie późniejszym, po ich ustaleniu z firmą szkoleniową.


2012.03.19
Z uwagi na fakt, że jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w zakładce Lista Uczestników Projektu zostały zamieszczone nowe listy.


2012.03.16
Z uwagi na fakt, że jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w zakładce Lista Uczestników Projektu zostały zamieszczone nowe listy.


2012.03.15
W zakładce Lista Uczestników Projektu zostały opublikowane wyniki oceny Kandydatów na Uczestników Projektu.


2012.03.14
Urząd Miejski w Koninie informuje, że w naborze doradców zawodowych do projektu „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” zostały złożone cztery oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymagania związane ze stanowiskiem oraz wymogi formalne.


2012.03.09
W związku z tym, iż 1 osoba wycofała swój Formularz rekrutacyjny i tym samym zrezygnowała z udziału w rekrutacji do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, informujemy, że zakwalifikowano do udziału w procesie rekrutacji 1 osobę, której kompletny Formularz rekrutacyjny został złożony osobiście w Biurze Projektu 28 lutego 2012 r. i został przyjęty na listę dodatkową (wg kolejności wpływu).


2012.03.05
Urząd Miejski w Koninie ogłasza nabór doradców zawodowych do projektu pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie".
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Praca w Projekcie.


2012.03.01
W związku z tym, iż 3 osoby wycofały swoje Formularze rekrutacyjne i tym samym zrezygnowały z udziału w rekrutacji do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, informujemy, że zakwalifikowano do udziału w procesie rekrutacji 3 osoby, których kompletne Formularze rekrutacyjne zostały złożone osobiście w Biurze Projektu 28 lutego 2012 r. i zostały przyjęte na listę dodatkową (wg kolejności wpływu).


2012.02.29
Zakończona rekrutacja do projektu

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2012 r. zakończono nabór do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie. W ramach naboru przyjęto 150 formularzy rekrutacyjnych. Obecnie trwa ich weryfikacja i ocena na zasadach określonych w Regulaminie Projektu.


2012.02.17
W związku prowadzoną rekrutacją do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, 23 lutego 2012 r. (tj. w czwartek) w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy Wiosny Ludów 6, o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
Spotkanie skierowane jest do osób bezrobotnych i osób zatrudnionych zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zameldowanych w Koninie w wieku do 24 roku życia oraz od 50 do 64 lat.
Serdecznie zapraszamy


2012.02.10
W zakładce Rekrutacja zostały zamieszczone informacje o kolejnych spotkaniach rekrutacyjnych do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie.


2012.02.02
W związku rozpoczęciem rekrutacji do projektu pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w sali numer 110, odbędą się spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
Szegółowe informacje o terminach znajdują się w zakładce Rekrutacja.


2012.01.20
Urząd Miejski w Koninie ogłasza nabór psychologów do projektu pn. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie".
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Praca w Projekcie.


2012.01.18

Miasto Konin w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie przystąpiło do realizacji Projektu „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” i rozpoczyna rekrutację 70 osób spełniających założone kryteria. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane od 01.02.2012 r. do 28.02.2012 r., osobiście lub pocztą na adres Biura Projektu. Poniżej informacje o Projekcie i rekrutacji uczestników.

Informacje o Projekcie

Celem Projektu „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” jest rozwój przedsiębiorczości i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób - mieszkańców Konina - zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Rodzaj wsparcia

 • Szkolenia i doradztwo indywidualne dla 70 osób zakwalifikowanych do projektu, w zakresie m. in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu. Etap szkoleniowy zakończy przygotowanie przez uczestników biznes planów, które podlegać będą ocenie.
 • Przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób, które napiszą najlepsze biznes plany. Maksymalna jednorazowa dotacja inwestycyjna na utworzenie działalności gospodarczej wynosi 40 tys. zł. Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1.386 zł na miesiąc.
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji, działalności gospodarczej oraz rozwoju firm zarejestrowanych przez uczestników Projektu.

Projekt adresowany do osób spełniających następujące kryteria:

 • miejsce zamieszkania – wyłącznie Konin,
 • przynależność do grupy wiekowej – 15-24 lub 50-64 lata,
 • wykształcenie ponadgimnazjalne,
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie roku
  przed przystąpieniem do projektu, nie uzyskały dotacji inwestycyjnej lub nie biorą udział w innych projektach z Działania 6.2 POKL.

Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. Udostępniony jest tam również Regulamin Projektu, który określa zasady uczestnictwa w Projekcie. Na stronie internetowej będą umieszczane wszelkie ogłoszenia i informacje związane z realizacją Projektu.

Kontakt

Strona internetowa Projektu:
http://www.konin.eu/projekt_firma

Adres Biura Projektu:
Konin, ul. 3 Maja 21, pokój nr 9 i 12
Czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 63 240 11 61, 63 240 11 02, e-mail projekt_6.2pokl@konet.pl.

Projekt „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Nr POKL.06.02.00-30-050/11 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

Projekt pn. Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, nr POKL.06.02.00-30-050/11
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa